Functional Medicine

FUNCTIONAL MEDICINE is de toekomst van de conventionele geneeskunde. Ze zoekt en behandelt de 'root cause' (diepe oorzaak) van ziekte, en ziet het lichaam als één geïntegreerd systeem. Niet als een verzameling van onafhankelijke organen, verdeeld onder medische specialiteiten. Ze behandelt het hele systeem, en niet gewoon de symptomen.

Lab Testen

Functional Medicine gebruikt, indien nodig, nieuwe/diepe laboratorium testen. Die zijn soms niet terugbetaald door het ziekenfonds. En daardoor kan de indruk rijzen dat FM duur is. Gezondheid is echter onbetaalbaar, en preventief werken is meestal veel goedkoper dan achteraf de ellende te moeten opruimen.

Soms moeten we zelfs gebruikmaken van Amerikaanse testen om een volledig beeld te krijgen zoals de Organix test, of Dried Urine tests.

Werken in een Team

Functional Medicine wordt best in Team toegepast. Lifestyle veranderingen doe je niet gemakkelijk in je eentje.

Ontdek ons Collaborative Care Team

Functional Medicine

Functional medicine emphasises a definable and teachable process of integrating multiple knowledge bases within a pragmatic intellectual matrix that focuses on functionality at many levels, rather than a single treatment for a single diagnosis. Functional medicine uses the patient’s story as a key tool for integrating diagnosis, signs and symptoms, and evidence of clinical imbalances into a comprehensive approach to improve both the patient’s environmental inputs and his or her physiological function. The Institute for Functional Medicine teaches health care professional’s how to apply these principles in practice through an intensive 5 day training course called Applying Functional Medicine in Clinical PracticeTM. I attended and completed the AFMCP-UK training in London in 2017.